Zorgcoöperatie De Striensche U.A. is opgericht op 3 december 2018.
De getekende acte van oprichting vindt u hier.
Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 8594 28 990.

Postadres : Kerkstraat 73, 3291 AK Strijen
Mailadres: destriensche@gmail.com 
Telefoon : 06-25102141

Onze doelstellingen zijn hier verwoord, voor meer details, zie ons beleidsplan en de namen van onze bestuurders. Onze organisatie bestaat geheel en al uit vrijwilligers. 

Zowel bestuur als andere ondersteunende personen zijn onbezoldigd en krijgen hun waardering uitsluitend in de vorm van dankbaarheid van diegenen, die wij helpen en ondersteunen. Hier staat geen waarde in geld of goederen tegenover.

Vanwege de corona crisis was het nog niet mogelijk om een jaarvergadering voor onze leden te organiseren, waarop de financiële status over 2019 kan worden goedgekeurd en gepubliceerd. We proberen dit najaar 2020 te plannen.